Välkommen!

Skogsbruk

Naturfoto

Skogsfokus utför skogliga inventeringar

 

Fotouppdrag med skog som specialitet

-Föredrag med bildspel

 

 

 

Upprättar Skogsbruksplaner

Skoglig inventering och avverkningsplanering

Upprättar grön skogsbruksplan i pc-Skog

Certifierad genom ECSkog

FOTO

Har fotograferat i första hand natur sedan 1970-talet. Främst i den svenska naturen, men har även gjort fotoresor runt om i Europa, till Kanada, USA, Kenya och Tanzania.

 

 

 

Besök Galleri för att se ett urval av bilder